STT ảnh chế Valentine

Vương Hiệp 11/02/2017
Bộ ảnh chế ngày Valentine dành cho dân FA. Stt chế hài hước hước nhất về ngày lễ tình yêu 14/2 của FA Vlentine.

- Theo tớ được biết thì :
- Valentine = 14/2 + Love
* nháp: mười bốn chia hai bằng bảy *
=> Valentine = 7 + Love
- Mà 7 trong từ Hán - Việt là Thất, Love là Tình
=> 7 + Love = Thất + Tình = Thất Tình
- Vậy Valentine là ngày dành cho những FA

Sưu tầm
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover