Lý do nam giới xấu hơn nữ giới

Vương Hiệp 30/08/2017

 Do con người có "Luật hôn nhân và gia đình", còn động vật thì không!
      Tại một cuộc hội thảo, nhà Xã hội học hỏi nhà Sinh vật học:
       - Con người là động vật cao cấp, đúng không?
       Nhà Sinh vật học trả lời:
       - Đúng vậy!
       Nhà Xã hội học hỏi tiếp:
       - Tôi thấy, ở hầu hết các loài động vật, con đực bao giờ cũng đẹp mã hơn con cái. Còn ở loài người thì ngược lại, nam giới luôn xấu hơn nữ giới và có vẻ càng ngày càng xấu hơn. Theo ông thì tại sao?


        Nhà Sinh vật học khẳng định:
        - Do con người có "Luật hôn nhân và gia đình", còn động vật thì không!
        Nhà Xã hội học nhún vai:
        - Tôi không hiểu... Thế là sao nhỉ?
        Nhà Sinh vật học hùng hồn giải thích:
        - Vì con đực trong thế giới động vật không phải tuân theo chế độ "một vợ, một chồng"... chứ còn sao?


30-08-2017.
Bài: Vương Thành Hiệp (VuongHiep.Com).
Ảnh: sưu tầm.
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover