Lý do nam giới xấu hơn nữ giới

Viết Bởi : AdMin *
Giới Tính : Nam - Durex Bảo Vệ Đàn Chim Việt
Viết Lúc : 30/08/2017

Lý do nam giới xấu hơn nữ giới


 Do con người có "Luật hôn nhân và gia đình", còn động vật thì không!
      Tại một cuộc hội thảo, nhà Xã hội học hỏi nhà Sinh vật học:
       - Con người là động vật cao cấp, đúng không?
       Nhà Sinh vật học trả lời:
       - Đúng vậy!
       Nhà Xã hội học hỏi tiếp:
       - Tôi thấy, ở hầu hết các loài động vật, con đực bao giờ cũng đẹp mã hơn con cái. Còn ở loài người thì ngược lại, nam giới luôn xấu hơn nữ giới và có vẻ càng ngày càng xấu hơn. Theo ông thì tại sao?


        Nhà Sinh vật học khẳng định:
        - Do con người có "Luật hôn nhân và gia đình", còn động vật thì không!
        Nhà Xã hội học nhún vai:
        - Tôi không hiểu... Thế là sao nhỉ?
        Nhà Sinh vật học hùng hồn giải thích:
        - Vì con đực trong thế giới động vật không phải tuân theo chế độ "một vợ, một chồng"... chứ còn sao?


30-08-2017.
Bài: Vương Thành Hiệp (VuongHiep.Com).
Ảnh: sưu tầm.
Bài viết được tác giả sưu tầm từ các nguồn khác nhau dùng để chia sẻ và học hỏi,chứ không có mục đích kinh doanh hay thương mại nào khác. Mọi thắc mắc về bản quyền có thể lên Phường trình bày. Chào thân ái và quyết thắng :))

Nhận Xét