Bao Thanh Thiên -Vụ Án Đả Long Bào Full HD - Thuyết Minh

Vương Hiệp 14/09/2021
Diễn viên chính: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Quan Lễ Kiệt, Đường Văn Long, Tôn Diệu Uy, Trịnh Gia Du, Trần Hạo Dân v.v...
Nội dung phim: Bao Thanh Thiên (2008) là bộ phim truyền hình Trung Quốc đại lục, với sự tham gia của Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, và Phạm Hồng Hiên. Ba diễn viên lần đầu tiên thể hiện nhân vật tương ứng của họ trong bản năm Bao Thanh Thiên 1993 rất thành công của Đài Loan. Diễn viên Long Long cũng thể hiện lại vai Bát Hiền Vương như trong loạt phim năm 1993. Bộ phim do chính Kim Siêu Quần viết kịch bản.
1;https://www.youtube.com/watch?v=wh8VqvsqaGk|2;https://www.youtube.com/watch?v=ud4_gVCbkyU|3;https://www.youtube.com/watch?v=a1bdlofYqps|4;https://www.youtube.com/watch?v=cMZJJJ2mRz8|5;https://www.youtube.com/watch?v=mhR6qx8DOcw|6;https://www.youtube.com/watch?v=D3jSPmQM918|7;https://www.youtube.com/watch?v=d0GEPiTOrKc|8;https://www.youtube.com/watch?v=8HUZqwtYLVI|9;https://www.youtube.com/watch?v=tQDLhpHLDL4|10;https://www.youtube.com/watch?v=gpMSRndkG4A|11;https://www.youtube.com/watch?v=YG7USNYhiuY|12;https://www.youtube.com/watch?v=pu9qgQhEOCA|13;https://www.youtube.com/watch?v=U1tI7bhkJUY|14;https://www.youtube.com/watch?v=_eNByN430WI|15;https://www.youtube.com/watch?v=KKCC4-lvsms|16;https://www.youtube.com/watch?v=qReEzf29isg|17;https://www.youtube.com/watch?v=mT99HrvE2rg|18;https://www.youtube.com/watch?v=gwkYKTj0-a4|19;https://www.youtube.com/watch?v=3WL2gfFoqG8|20;https://www.youtube.com/watch?v=qJPA0Eb1fgo|21;https://www.youtube.com/watch?v=-semXhHGo_o|22;https://www.youtube.com/watch?v=oJ7LSeU5wME|23;https://www.youtube.com/watch?v=uhoQCz6T8QA|24;https://www.youtube.com/watch?v=OZWMN2a2iMA|25;https://www.youtube.com/watch?v=VcON_AkwD7s|26;https://www.youtube.com/watch?v=55PdQkqhSgg|27;https://www.youtube.com/watch?v=uE5f50mlXlQ|28;https://www.youtube.com/watch?v=W_zxkDcM8IY|29;https://www.youtube.com/watch?v=oNCoH0zzq9c|30;https://www.youtube.com/watch?v=mcTiXJcQ9fE|31;https://www.youtube.com/watch?v=vuqsGJcBVZw|32;https://www.youtube.com/watch?v=l6LGB7Br8GI|33;https://www.youtube.com/watch?v=rDWlHKP16oc|34;https://www.youtube.com/watch?v=BL2BXh5glxc|35;https://www.youtube.com/watch?v=JIF03Y_OFWQ|36;https://www.youtube.com/watch?v=PXwPKEsYTOc|37;https://www.youtube.com/watch?v=f3IxIRxT6lY|38;https://www.youtube.com/watch?v=Z9DzJlaFl_w|39;https://www.youtube.com/watch?v=4JIGwA7-q6A|40;https://www.youtube.com/watch?v=PuMeaj43Kj0|41;https://www.youtube.com/watch?v=pQvOdOx04DQ|42;https://www.youtube.com/watch?v=--mez88nulI|43;https://www.youtube.com/watch?v=z0mJGdH2Id8|44;https://www.youtube.com/watch?v=q49P-xoV9so|45;https://www.youtube.com/watch?v=dS04RpIuENc|46;https://www.youtube.com/watch?v=TIUBIWGCQRA|
Bao Thanh Thiên -Vụ Án Đả Long Bào Full HD - Thuyết Minh
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover