Đại Chiến Thần Y | Phim Cổ Trang Trần Hạo Dân | Thần Y Hoàng Phủ

Vương Hiệp 23/09/2021

Đại Chiến Thần Y | Phim Cổ Trang Trần Hạo Dân | Thần Y Hoàng Phủ
❖Diễn viên : Trần Hạo Dân, Vương Âu, Phàn Thiếu Hoàng, Chu Phóng, Tiêu Ân Tuấn, Trần Kế Minh, Tiêu Thông, Vương Huyễn Y...
❖Nội Dung: Thời Ngụy Tấn, trong hoàng cung xảy ra một vụ huyết án. Cung nữ Anh Huệ đã chạy trốn khỏi hoàng cung sau khi cha mẹ cô bị giết. Tương truyền Anh Huệ còn mang theo chương sách quan trọng trong cẩm nang y dược Hoa Đà. Hoàng Thượng ban lệnh cho Tư Mã Khôi và đại nhân Vương Tán truy bắt Anh Huệ. Hoàng Phủ Mật là đệ tử của Thiện Trân – người được hoàng thất sủng ái và được Hoàng Thượng ban cho cung nữ Hương Linh làm vợ - đã cứu được Hương Linh khi cô bị Lương Kế cướp đi.

1;https://www.youtube.com/watch?v=wRdhiFISFQQ|2;https://www.youtube.com/watch?v=W5ua4rRnxp8|3;https://www.youtube.com/watch?v=q7vwL9KzRvE|4;https://www.youtube.com/watch?v=axAenURCd5o|5;https://www.youtube.com/watch?v=Ukm0WoDDQa0|6;https://www.youtube.com/watch?v=m4l7ak2uOkY|7;https://www.youtube.com/watch?v=8l1WVsRvUIw|8;https://www.youtube.com/watch?v=YSCBJonsl_8|9;https://www.youtube.com/watch?v=AylwY550DAk|10;https://www.youtube.com/watch?v=ei1tH1EZPps|11;https://www.youtube.com/watch?v=b3g2RExmUpg|12;https://www.youtube.com/watch?v=E8TAKWze2d0|13;https://www.youtube.com/watch?v=DVKz3C2h7TQ|14;https://www.youtube.com/watch?v=RpyNHG5E_IU|15;https://www.youtube.com/watch?v=bBQfUXzFvNg|16;https://www.youtube.com/watch?v=34BllbRGN68|17;https://www.youtube.com/watch?v=2uGEY4vhjzU|18;https://www.youtube.com/watch?v=ZKiyH9VCRdk|19;https://www.youtube.com/watch?v=ztyTAixag98|20;https://www.youtube.com/watch?v=YxownSAJmMY|21;https://www.youtube.com/watch?v=vUi7SvejpOg|22;https://www.youtube.com/watch?v=XLJ-RLOXX4w|23;https://www.youtube.com/watch?v=wJHBm3e9WjI|24;https://www.youtube.com/watch?v=Qax9_kG3oxM|25;https://www.youtube.com/watch?v=_lgP3xJ9Rc0|26;https://www.youtube.com/watch?v=HhHuLxYwi_A|27;https://www.youtube.com/watch?v=MBXplABlqG8|28;https://www.youtube.com/watch?v=MNZTFWa9IU8|29;https://www.youtube.com/watch?v=_G9XHUuVHoA|30;https://www.youtube.com/watch?v=tZRr0Ud7kps|31;https://www.youtube.com/watch?v=MzZWXmSZCBc|32;https://www.youtube.com/watch?v=yhhzgaefZN4|33;https://www.youtube.com/watch?v=el2da0irhHQ|34;https://www.youtube.com/watch?v=gnOUBXtH6RM|35;https://www.youtube.com/watch?v=vU6PfuaU3yY|36;https://www.youtube.com/watch?v=X52cQ4gKGpM|37;https://www.youtube.com/watch?v=vQ2gqzMfPpg|38;https://www.youtube.com/watch?v=9P3XnDh5nOg|39;https://www.youtube.com/watch?v=8CKRjNjtRew|40 - Tập Cuối;https://www.youtube.com/watch?v=JUov2j5oJT0|
Đại Chiến Thần Y | Phim Cổ Trang Trần Hạo Dân | Thần Y Hoàng Phủ
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover