Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân - Full HD Thuyết Minh

Vương Hiệp 24/09/2021

❖Nội Dung : Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.

Sau khi trưởng thành gặp lại nhau ở biên giới Thục - Ngụy, Triều Vân là dũng sĩ Phi Vũ quân, Mộ Vân là dũng sĩ Đồng Tước quân, 2 bên đều vì chủ nhân mà chiến đấu, không nhận ra nhau. Tướng lĩnh Đồng Tước quân là Thuần Vu Việt bạo ngược vô đạo, lạm sát kẻ vô tội, thường xuyên xâm lược nước Thục. Phi Vũ quân vì bảo vệ biên giới làm yên lòng dân thường xuyên có chiến tranh với Đồng Tước quân. Triều Vân và Mộ Vân gặp lại nhau trên chiến trường binh đao khói lửa.

1;https://www.youtube.com/watch?v=MAZudUACRZY|2;https://www.youtube.com/watch?v=kju7g0VEt-w|3;https://www.youtube.com/watch?v=8gNZByKS0VU|4;https://www.youtube.com/watch?v=1h10Esy1vFs|5;https://www.youtube.com/watch?v=DIOAixhakrU|6;https://www.youtube.com/watch?v=pmRTlvVcEiE|7;https://www.youtube.com/watch?v=UKCTuJ0asN8|8;https://www.youtube.com/watch?v=LaR0JQh-mR8|9;https://www.youtube.com/watch?v=zd6I71AZeBs|10;https://www.youtube.com/watch?v=ix19LK6lfvo|11;https://www.youtube.com/watch?v=Z3Q74CPNI_I|12;https://www.youtube.com/watch?v=dd2SBzhZMlI|13;https://www.youtube.com/watch?v=mpXbh0iuOHA|14;https://www.youtube.com/watch?v=eENehRU6p2Y|15;https://www.youtube.com/watch?v=3tqcuq6AB_U|16;https://www.youtube.com/watch?v=ecMW8PMRj98|17;https://www.youtube.com/watch?v=VfB3EVwjFfM|18;https://www.youtube.com/watch?v=yAWaj1cBByQ|19;https://www.youtube.com/watch?v=YUD1X62FB8w|20;https://www.youtube.com/watch?v=NX2LBVTYbHE|21;https://www.youtube.com/watch?v=MkjdHs3D1Oc|22;https://www.youtube.com/watch?v=R8Wby0W2Cuo|23;https://www.youtube.com/watch?v=zZNyx5f9j_A|24;https://www.youtube.com/watch?v=9BFKMNxYLak|25;https://www.youtube.com/watch?v=dlFik6R_OOw|26;https://www.youtube.com/watch?v=nVauxI9Zpew|27;https://www.youtube.com/watch?v=-TNnusnzKZE|28;https://www.youtube.com/watch?v=mHL-gUS5KBk|29;https://www.youtube.com/watch?v=66wwKzWlEe8|30;https://www.youtube.com/watch?v=Si2X8AhO0-U|31;https://www.youtube.com/watch?v=u9Ko2I8hN3U|32;https://www.youtube.com/watch?v=Fjno-qFUJII|33;https://www.youtube.com/watch?v=LOgiuOM8Sis|34;https://www.youtube.com/watch?v=nUey7Uo2lmY|35;https://www.youtube.com/watch?v=QiqjIbmQ45c|36;https://www.youtube.com/watch?v=MthKc4A5768|37;https://www.youtube.com/watch?v=6p82leaez90|38;https://www.youtube.com/watch?v=l0RtspgRKqY|39;https://www.youtube.com/watch?v=HuLLqgGEXLc|40;https://www.youtube.com/watch?v=ZqWMzBSbuOI|41;https://www.youtube.com/watch?v=FdWjCRuHv9A|42;https://www.youtube.com/watch?v=YYC-Jl-K5_c|43;https://www.youtube.com/watch?v=SHIeaOK-5Wk|44;https://www.youtube.com/watch?v=B6psYPxpjgc|45;https://www.youtube.com/watch?v=srUn6XTEQ4k|46;https://www.youtube.com/watch?v=baMeDL2soHc|47;https://www.youtube.com/watch?v=4iv6Ni_cL1U|48;https://www.youtube.com/watch?v=9R32f2bx3Hc|49;https://www.youtube.com/watch?v=FbK7xkvEaes|50;https://www.youtube.com/watch?v=lawYYWNxm-c|51;https://www.youtube.com/watch?v=sEFiybUfjgw|52;https://www.youtube.com/watch?v=SDPu4FFl6d4|53;https://www.youtube.com/watch?v=Fvn_Sii4oiA|54;https://www.youtube.com/watch?v=El9y10ln_-w|55;https://www.youtube.com/watch?v=G7-W6lT5ipI|56;https://www.youtube.com/watch?v=ueB4wyke7vc|57;https://www.youtube.com/watch?v=358GBEKthek|58;https://www.youtube.com/watch?v=lshLu8TqrKU|59;https://www.youtube.com/watch?v=uVk59nN-2f4|60;https://www.youtube.com/watch?v=8moo0wqfQfs|61;https://www.youtube.com/watch?v=RP5rMZzn3hc|62;https://www.youtube.com/watch?v=oJL5uxP0vd8|63;https://www.youtube.com/watch?v=Ln0dBl4TbsI|64;https://www.youtube.com/watch?v=H5o7e0CljNo|65;https://www.youtube.com/watch?v=g41sPUGhUAo|66;https://www.youtube.com/watch?v=Oly0dziFHvg|67;https://www.youtube.com/watch?v=oNMcjhVcWUg|68;https://www.youtube.com/watch?v=qleVg4qEDUM|69;https://www.youtube.com/watch?v=DhlnKtqWlBo|70;https://www.youtube.com/watch?v=6fqXwA0-o4k|71;https://www.youtube.com/watch?v=opHIRHl2ZkY|72;https://www.youtube.com/watch?v=QbvNfpKbtaQ|73;https://www.youtube.com/watch?v=7IMuSTGsBWo|74;https://www.youtube.com/watch?v=ecnqzAe_7xE|75;https://www.youtube.com/watch?v=TY-pvYp3YeY|76;https://www.youtube.com/watch?v=VoisX91A3Sw|77- Tập Cuối;https://www.youtube.com/watch?v=h-cejTeuS9U|
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover