Khai Sáng Thịnh Thế [Trọn Bộ] - Phim Hành Động Cổ Trang

Vương Hiệp 25/09/2021
Nội dung chính: Bộ phim tái hiện giai đoạn chuyển đổi từ nhà Tùy sang nhà Đường trong lịch sử TQ. Tùy Dương Đế không nghe lời khuyên quản quần thần, rời khỏi Lạc Dương xuống Giang Nam tuần du, mở đường cho sự diệt vong của nhà Tùy. Lý Nguyên đánh chiếm nhà Tùy lập đô Trường An, Tùy Dương Đế bị giết tại Giang Đô, nhà Đường chính thức thành lập, những biến động lịch sử đều được thể hiện rõ nét trong bộ phim.
1;https://www.youtube.com/watch?v=kHXxZ-wg0Bk|2;https://www.youtube.com/watch?v=8dif0LxvcYk|3;https://www.youtube.com/watch?v=oeLOnoyjYPE|4;https://www.youtube.com/watch?v=rLejYN2l5hA|5;https://www.youtube.com/watch?v=GcMuWiBZlgA|6;https://www.youtube.com/watch?v=RZFd1kj3iP8|7;https://www.youtube.com/watch?v=oUyQ_dgj9LU|8;https://www.youtube.com/watch?v=Ux7pDtxPSfM|9;https://www.youtube.com/watch?v=jThJmWv__3g|10;https://www.youtube.com/watch?v=dHocVvJCWC8|11;https://www.youtube.com/watch?v=Gub3-JUX4Z0|12;https://www.youtube.com/watch?v=Rya1eHGUju4|13;https://www.youtube.com/watch?v=gUb2PoDtocA|14;https://www.youtube.com/watch?v=HzyB0iceYhU|15;https://www.youtube.com/watch?v=4B6mQgxJ-4Q|16;https://www.youtube.com/watch?v=HqFsbF6Z3l8|17;https://www.youtube.com/watch?v=oUsqbZAFJac|18;https://www.youtube.com/watch?v=2ooE-YP7DJE|19;https://www.youtube.com/watch?v=U98pvSVskJg|20;https://www.youtube.com/watch?v=MJ-YzAyLvSA|21;https://www.youtube.com/watch?v=O5jBmNgnZBI|22;https://www.youtube.com/watch?v=LLW0VN_Bz8g|23;https://www.youtube.com/watch?v=mP02D0m4cOo|24;https://www.youtube.com/watch?v=T-KJNPaDHn8|25;https://www.youtube.com/watch?v=KR8P0QtJIu8|26;https://www.youtube.com/watch?v=vwml7RLIJt8|27;https://www.youtube.com/watch?v=fjlwksybVAc|28;https://www.youtube.com/watch?v=iIoUrF-geUQ|29;https://www.youtube.com/watch?v=nNWQVxZubW0|30;https://www.youtube.com/watch?v=f3cXF5E3ipU|31;https://www.youtube.com/watch?v=XYvWdH7wxE0|32;https://www.youtube.com/watch?v=cg5RDQwwlI8|33;https://www.youtube.com/watch?v=wm5udMJ9UOc|34;https://www.youtube.com/watch?v=e8ONHPfOqPI|35;https://www.youtube.com/watch?v=OsxnV7ldmQA|36;https://www.youtube.com/watch?v=7ITQqEXA4IE|37;https://www.youtube.com/watch?v=Gb0U1I61ZkM|38;https://www.youtube.com/watch?v=A5VZzH9nwfA|39;https://www.youtube.com/watch?v=W0IMCW-kPBg|40;https://www.youtube.com/watch?v=SX3om1ZvTPg|41;https://www.youtube.com/watch?v=M-kmh_LheeE|42;https://www.youtube.com/watch?v=5KzwAGGsAzo|43;https://www.youtube.com/watch?v=nAg_n_YIiNQ|44 - Tập Cuối;https://www.youtube.com/watch?v=nFmY1RYaK7w|
Khai Sáng Thịnh Thế [Trọn Bộ] - Phim Hành Động Cổ Trang
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover