Na Tra Hàng Yêu Ký - Full HD Thuyết Minh

Vương Hiệp 14/09/2021

Bối cảnh #NTHYK bắt đầu khi thiên hạ gặp đại hạn, Na Tra (Tưởng Y Y) không đành lòng nên đã đi hỏi tội vua Thủy Tề. Trong tiệc mừng thọ của Đông Hải Long Vương, Na Tra đã gây họa lớn khi ra tay với Tam Thái Tử Ngao Bính. Đông Hải Long Vương tức giận tìm Trần Đường Quan hỏi tội, Na Tra không muốn liên lụy cha mẹ mình nên đã nhận lỗi về mình.

Thời gian sau, Na Tra mới phát hiện đại hạn năm ấy và cái chết của Ngao Bính đều là thủ đoạn cướp ngai vàng của Xà Cơ. Cô ta liên kết với Yêu tộc đại đế, giam cầm 4 vị Long vương khiến Long Cung đổi chủ, để trở thành vua bốn biển.

Trong hành trình tìm kiếm vũ khí ma thuật và chiến đấu chống lại Xà Cơ, Tiểu Long Nữ (Ngô Giai Di) và Na Tra từ thù địch đã dần lấy lại lòng tin với đối phương. Hai người cùng nhau thu thập được 5 vũ khí ma thuật, đánh bại Xà Cơ và Yêu tộc đại đế, thực thi công lý và khôi phục lại Thủy Tộc.

1;https://www.youtube.com/watch?v=VL95QEfVlko|2;https://www.youtube.com/watch?v=snaKJPGdBbk|3;https://www.youtube.com/watch?v=MlxY3Idhk5E|4;https://www.youtube.com/watch?v=v0-xeo5GckQ|5;https://www.youtube.com/watch?v=Ov2zKsw0eug|6;https://www.youtube.com/watch?v=1DE2KQJ9Jac|7;https://www.youtube.com/watch?v=9_mgc6zuh2g|8;https://www.youtube.com/watch?v=U_2ciAUbAqE|9;https://www.youtube.com/watch?v=_BiPHH0vBXI|10;https://www.youtube.com/watch?v=EbykhQro5PI|11;https://www.youtube.com/watch?v=Blp8W0RmlSc|12;https://www.youtube.com/watch?v=Wp_oICFBA50|13;https://www.youtube.com/watch?v=WcxnBMmGEbA|14;https://www.youtube.com/watch?v=B1UwukqO-Bc|15;https://www.youtube.com/watch?v=7CwpRN3BHQU|16;https://www.youtube.com/watch?v=USvifdAPh9U|17;https://www.youtube.com/watch?v=wtus_Y3k8LU|18;https://www.youtube.com/watch?v=sQ2d2I-P_G8|19;https://www.youtube.com/watch?v=4ur2NWTrBCs|20;https://www.youtube.com/watch?v=drHGTMGleY8|21;https://www.youtube.com/watch?v=zLgl0QQsuEI|22;https://www.youtube.com/watch?v=HcVMua27cSc|23;https://www.youtube.com/watch?v=yGPwzoFLy10|24;https://www.youtube.com/watch?v=ndzDlLGUELc|25;https://www.youtube.com/watch?v=K5y2mdYi-ls|26;https://www.youtube.com/watch?v=_Iu6od7u1qo|27;https://www.youtube.com/watch?v=1n5Rii49a30|28;https://www.youtube.com/watch?v=xnE_9QnqeCk|29;https://www.youtube.com/watch?v=U53WC1cpxS4|30;https://www.youtube.com/watch?v=7SvVivzbwRI|31;https://www.youtube.com/watch?v=WOIxdlQ2fVs|32;https://www.youtube.com/watch?v=RiKaTcqgMiA|33;https://www.youtube.com/watch?v=wVUu5eWy5jg|34;https://www.youtube.com/watch?v=I5ql7-1V96A|35;https://www.youtube.com/watch?v=vWSQMlhr5wU|36;https://www.youtube.com/watch?v=JcZ2pADTFKo|37;https://www.youtube.com/watch?v=MRxgb6xa_Zw|38;https://www.youtube.com/watch?v=DRF_ujOm-Ys|39;https://www.youtube.com/watch?v=ZHS-bX4i-J4|40;https://www.youtube.com/watch?v=fpHFaLBhfxM|41;https://www.youtube.com/watch?v=DA07yP29WjU|42;https://www.youtube.com/watch?v=VVw-9n0TDBg|43;https://www.youtube.com/watch?v=nzq27iL0ocM|44;https://www.youtube.com/watch?v=ydV90Izc0Cc|45;https://www.youtube.com/watch?v=c6lT_-yF00A|46 - Tập Cuối;https://www.youtube.com/watch?v=kQ1bpswdmnk|
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover