Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Phim Kiếm Hiệp Thuyết Minh

Vương Hiệp 14/09/2021
Trong phim giả tưởng sống động về võ thuật này, Trương Vô Kỵ mắc kẹt trong cuộc chiến giữa các phe đối địch đang nhắm đến hai thanh bảo kiếm là Đồ Long và Ỷ Thiên.

Diễn viên chính:Lý Liên Kiệt,Trương Mẫn,Khâu Thục Trinh
1;https://www.youtube.com/watch?v=0Fy-IJZOMp0|2;https://www.youtube.com/watch?v=psVrCo1BDSY|3;https://www.youtube.com/watch?v=TJlXGZlh9gU|4;https://www.youtube.com/watch?v=r5rZAJZ-3mc|5;https://www.youtube.com/watch?v=-QA9wJlqNuI|6;https://www.youtube.com/watch?v=cMkmNtQi10A|7;https://www.youtube.com/watch?v=7pBrUOxYJis|8;https://www.youtube.com/watch?v=WqYPL_1eoXs|9;https://www.youtube.com/watch?v=3c_civHs5ig|10;https://www.youtube.com/watch?v=_RKfOG9AXpk|11;https://www.youtube.com/watch?v=-3tFHRbAKdo|12;https://www.youtube.com/watch?v=MqsvV0GVr7A|13;https://www.youtube.com/watch?v=cK5HN6HWofw|14;https://www.youtube.com/watch?v=jsXzynIsBhc|15;https://www.youtube.com/watch?v=tnmsojHVz78|16;https://www.youtube.com/watch?v=RrbBjMGp-vo|17;https://www.youtube.com/watch?v=M1xIBRAQEAA|18;https://www.youtube.com/watch?v=kJS6uKriwrM|19;https://www.youtube.com/watch?v=n9mh3Q0cyVQ|20;https://www.youtube.com/watch?v=-44vPKgKFas|21;https://www.youtube.com/watch?v=6Snlt8RGeEI|22;https://www.youtube.com/watch?v=NnjrQGmLmY4|23;https://www.youtube.com/watch?v=SIesvnux5IA|24;https://www.youtube.com/watch?v=lGX1mXcxDws|25;https://www.youtube.com/watch?v=B-gEFucRhBI|26;https://www.youtube.com/watch?v=P6PuR7Zt7pM|27;https://www.youtube.com/watch?v=8Q9GLl_1tRY|28;https://www.youtube.com/watch?v=zh6K1VOPqzM|29;https://www.youtube.com/watch?v=R6aizsItwLs|30;https://www.youtube.com/watch?v=A7aPL6m7Obw|31;https://www.youtube.com/watch?v=YbOZmlDHm3Q|32;https://www.youtube.com/watch?v=MxqWSbxICBE|33;https://www.youtube.com/watch?v=psH9Zk189Gg|34;https://www.youtube.com/watch?v=uYgcWnMD1HA|35;https://www.youtube.com/watch?v=jOeCYVYMOYU|36;https://www.youtube.com/watch?v=FVVM3YvRuEs|37;https://www.youtube.com/watch?v=roTHT41vdks|38;https://www.youtube.com/watch?v=YxavcxbKYPY|39;https://www.youtube.com/watch?v=D4VRr_w3kLU|40 - Tập Cuối;https://www.youtube.com/watch?v=Bjz2VbeqpN0|
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Phim Kiếm Hiệp Thuyết Minh
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover