Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới - Phim Kiếm Hiệp Cổ Trang Siêu Kinh Điển

Vương Hiệp 25/09/2021
Bộ phim kể về mối tình kỳ lạ của Diệp Chiêu, con gái của tướng quân Diệp Đức, lớn lên trong doanh trại, chuyên cải nam trang, võ nghệ cao cường, anh khí ngời ngời và Triệu Ngọc Cẩn, mỹ nam đệ nhất Đại Tống, Cháu trai của Tống Nhân Tông, anh tuấn hơn người, dung mạo sánh ngang với Phan An.
1;https://www.youtube.com/watch?v=UPVANs_rpRM|2;https://www.youtube.com/watch?v=mhVsfrhe_k0|3;https://www.youtube.com/watch?v=c6YlZcB6vAM|4;https://www.youtube.com/watch?v=VoDq48E76Sk|5;https://www.youtube.com/watch?v=qkUB3ZO7C-U|6;https://www.youtube.com/watch?v=qe6c4ZP0uDQ|7;https://www.youtube.com/watch?v=r60dLE3LxXs|8;https://www.youtube.com/watch?v=AHNIRsFN3Uc|9;https://www.youtube.com/watch?v=BBpeoCEDu28|10;https://www.youtube.com/watch?v=uTyMjTV1KXM|11;https://www.youtube.com/watch?v=SkZIt8WzHaM|12;https://www.youtube.com/watch?v=G9Ocr9t6maw|13;https://www.youtube.com/watch?v=xtsb48gs7mE|14;https://www.youtube.com/watch?v=NoJ-lMWWAcE|15;https://www.youtube.com/watch?v=pTSbFf_CJfo|16;https://www.youtube.com/watch?v=1ThZ-GTmGH0|17;https://www.youtube.com/watch?v=bUvPqL2pWsA|18;https://www.youtube.com/watch?v=F0H-exAgs-o|19;https://www.youtube.com/watch?v=GJVYkC6ztW8|20;https://www.youtube.com/watch?v=xWjkn85-4lg|21;https://www.youtube.com/watch?v=7u-RaNE_X9s|22;https://www.youtube.com/watch?v=95wIgG65TnM|23;https://www.youtube.com/watch?v=u3LuBCq4l98|24;https://www.youtube.com/watch?v=F9EY2UxdJLc|25;https://www.youtube.com/watch?v=rApK5s0s8_Q|26;https://www.youtube.com/watch?v=GIgG4mKggng|27;https://www.youtube.com/watch?v=dkYuHCg3SVo|28;https://www.youtube.com/watch?v=nnhWpaWP6iw|29;https://www.youtube.com/watch?v=8YD8geH_IXE|30;https://www.youtube.com/watch?v=azHd64ozutE|31;https://www.youtube.com/watch?v=_MGBU1AN6QM|32;https://www.youtube.com/watch?v=TX5rnlY33zc|33;https://www.youtube.com/watch?v=-D-NjEJ57mg|34;https://www.youtube.com/watch?v=70RoTe1KZ08|35;https://www.youtube.com/watch?v=Xjl10MQY8LQ|36;https://www.youtube.com/watch?v=5_EGCpcfLL8|37;https://www.youtube.com/watch?v=u2JnXvmhFLk|38;https://www.youtube.com/watch?v=ohGDhz6LxT0|39;https://www.youtube.com/watch?v=y0tc-mg4lyk|40;https://www.youtube.com/watch?v=gEKVJcgp9FA|41;https://www.youtube.com/watch?v=t0VWNd7pPXQ|42;https://www.youtube.com/watch?v=OIZNXpJcJyA|43;https://www.youtube.com/watch?v=LQztT_GdEgk|44;https://www.youtube.com/watch?v=-A-4On_qfG8|45;https://www.youtube.com/watch?v=00-uJ31OAXg|46;https://www.youtube.com/watch?v=bcd84wxHrIs|47;https://www.youtube.com/watch?v=lzAygvIpZwc|48;https://www.youtube.com/watch?v=goXcMHGzMRc|49;https://www.youtube.com/watch?v=dxqaI4mztjM|50;https://www.youtube.com/watch?v=fRI10RZbeYc|51;https://www.youtube.com/watch?v=Q1b8gn8iUXg|52;https://www.youtube.com/watch?v=j3RqCv4Ewig|53;https://www.youtube.com/watch?v=1fGUvQlQEPw|54;https://www.youtube.com/watch?v=MFu4dIzUkOk|55;https://www.youtube.com/watch?v=qAIDGEyeHmo|56 - Tập Cuối;https://www.youtube.com/watch?v=g9ucl3PBT8s|
 Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới  - Phim Kiếm Hiệp Cổ Trang Siêu Kinh Điển
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover