Xem Phim Thượng Dương Phú - Thuyết Minh

Vương Hiệp 13/09/2021

THƯỢNG DƯƠNG PHÚ - kể về nàng quận chúa Vương Huyên vốn có mối tình thanh mai trúc mã với Tử Đạm (Dương Hựu Ninh thủ vai). Tuy nhiên sau đó Vương Huyên buộc phải kết hôn với Tiêu Kỳ (Chu Nhất Vi thủ vai). Hôn nhân của đôi trẻ hoàn toàn không có tình yêu mà dựa trên lợi ích bè phái, đấu đá giữa các thế lực trong cung.
Thế nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau bao lần hiểm nguy gắn bó bên nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau, Vương Huyên quyết định cùng nắm tay Tiêu Kỳ bước đi trên con đường dựng nghiệp Đế vương, thống nhất thiên hạ đương trong cảnh loạn lạc, lầm than.
Ngoài Chương Tử Di, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Dương Hựu Ninh, Chu Nhất Vi, Triệu Nhã Chi, Viên Hoằng, Huệ Anh Hồng,...

1;https://www.youtube.com/watch?v=hXaukBtgyD4|2;https://www.youtube.com/watch?v=F2NiaSTT480|3;https://www.youtube.com/watch?v=slsybNhwtco|4;https://www.youtube.com/watch?v=s3wxVafK-JY|5;https://www.youtube.com/watch?v=5lk5JI9PAak|6;https://www.youtube.com/watch?v=siECQm0wjLU|7;https://www.youtube.com/watch?v=riEWh9jj0kw|8;https://www.youtube.com/watch?v=5AmXW7GUEgY|9;https://www.youtube.com/watch?v=Kx1oOkOLsBs|10;https://www.youtube.com/watch?v=uLCsJdxBbxE|11;https://www.youtube.com/watch?v=9Gy0CXTyGXU|12;https://www.youtube.com/watch?v=R-wKJFouxQw|13;https://www.youtube.com/watch?v=ig91cEhfgKY|14;https://www.youtube.com/watch?v=_qv_LNu2F_8|15;https://www.youtube.com/watch?v=L3BPv6Ho1WE|16;https://www.youtube.com/watch?v=ryARHHQp3I4|17;https://www.youtube.com/watch?v=WtHWw8SlNvg|18;https://www.youtube.com/watch?v=TLmBuvmmcio|19;https://www.youtube.com/watch?v=yeyKwEfTA0Q|20;https://www.youtube.com/watch?v=iqmZ77TpKsw|21;https://www.youtube.com/watch?v=adATB-MWPto|22;https://www.youtube.com/watch?v=bUeqelY_Mjo|23;https://www.youtube.com/watch?v=MnjTqF2gS_g|24;https://www.youtube.com/watch?v=uk9nhFOmjVY|25;https://www.youtube.com/watch?v=DCLE9wM-29k|26;https://www.youtube.com/watch?v=bizAF-M7Tjk|27;https://www.youtube.com/watch?v=FipUL-C9rl4|28;https://www.youtube.com/watch?v=HRHtMVKL0To|29;https://www.youtube.com/watch?v=4wnNN2c9Q-k|30;https://www.youtube.com/watch?v=HEd4Nl1W-Xk|31;https://www.youtube.com/watch?v=i4nSVz7vFUc|32;https://www.youtube.com/watch?v=d4pBzWELsLE|33;https://www.youtube.com/watch?v=0SPARMA0LFI|34;https://www.youtube.com/watch?v=t6jM0jPnXrU|35;https://www.youtube.com/watch?v=Iys7u17wd4I|36;https://www.youtube.com/watch?v=AhYBPvqaWRg|37;https://www.youtube.com/watch?v=8mamWYb0jC8|38;https://www.youtube.com/watch?v=jUouLH6jGkM|39;https://www.youtube.com/watch?v=ygxi2YF3UUQ|40;https://www.youtube.com/watch?v=-26ygyPNYuU|41;https://www.youtube.com/watch?v=NVda8Q7HqU8|42;https://www.youtube.com/watch?v=OeNmyAo65V0|43;https://www.youtube.com/watch?v=M4wB5c7KQp8|44;https://www.youtube.com/watch?v=5vkjdg2xVCA|45;https://www.youtube.com/watch?v=4JzHuEQWmAA|46;https://www.youtube.com/watch?v=LNlvTOQOZ1I|47;https://www.youtube.com/watch?v=sazsARjDSCs|48;https://www.youtube.com/watch?v=fQ7dxXzIDOM|49;https://www.youtube.com/watch?v=sskvwqxvFN0|50;https://www.youtube.com/watch?v=zFTGVXACmJA|51;https://www.youtube.com/watch?v=YOVAohE1pII|52;https://www.youtube.com/watch?v=VcZBBZqN9kM|53;https://www.youtube.com/watch?v=-jaPBzb_YAQ|54;https://www.youtube.com/watch?v=p8zXFjuYVjE|55;https://www.youtube.com/watch?v=Gb-E0xnKv9U|56;https://www.youtube.com/watch?v=BN0NjDuTM6c|57;https://www.youtube.com/watch?v=MbSfUiUuBP0|58;https://www.youtube.com/watch?v=0TvBltHPicE|59;https://www.youtube.com/watch?v=LchrfW2_0Dw|60;https://www.youtube.com/watch?v=Hz4eFra_vT8|61;https://www.youtube.com/watch?v=AbejBUTt1Zg|62;https://www.youtube.com/watch?v=s-soVRDOJuk|63;https://www.youtube.com/watch?v=Uhu51ll2d8w|64;https://www.youtube.com/watch?v=xkm8-qSIG3E|65;https://www.youtube.com/watch?v=PpcnM1uWcec|66;https://www.youtube.com/watch?v=HdSkhCHmAYw|67;https://www.youtube.com/watch?v=J03kG9JIPhA|68;https://www.youtube.com/watch?v=HuvFvLpUB5s|69;https://www.youtube.com/watch?v=XFKQTWBwXP0|70;https://www.youtube.com/watch?v=dKxC7eGChMc|71;https://www.youtube.com/watch?v=ziPXCbAz_4A|72;https://www.youtube.com/watch?v=4eEIs6BogAw|73;https://www.youtube.com/watch?v=eCTWwS-9Zt0|74;https://www.youtube.com/watch?v=YFUx8XeYG-g|75;https://www.youtube.com/watch?v=Ww6UWL3hCzQ|76-END;https://www.youtube.com/watch?v=GO-4WeC_c8g|
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover