Truy Sát Bát Phương | Siêu Phẩm Hành Động Võ Thuật Mới Nhất

Vương Hiệp 04/10/2021
❖ Nội Dung: Năm 1935, Trương Hàn Đào muốn báo thù cho cha nên mượn danh một tên cướp là “Sát Bát Phương” đến Tân Đảo giết Hán gian, không ngờ lại bị cuốn vào vòng xoáy giữa các thế lực lớn là cướp, quân đội và Phục Hưng Xã. Đội trưởng hiến binh Aogawa của Nhật muốn phá vụ án “Sát Bát Phương” nên tốn không ít sức người sức của, dần phát hiện ra Trương Hàn Đào rất đáng nghi. Trương Hàn Đào rơi vào đường cùng, đang định trở lại cuộc sống của người bình thường thì nhận ra hành vi báo thù của mình đã khiến các đội quân kháng Nhật và dân thường vô tội bị giết hại. Từ đó Trương Hàn Đào bỏ qua cái tôi của mình, thề giết giặc Nhật báo thù cho đồng bào. Được đội trưởng tình báo Trương Lai Tài hy sinh tính mạng cứu giúp, và đội trưởng kế nhiệm Vương Cương hướng dẫn, Trương Hàn Đào đã tiêu diệt được đội quân Nhật do Aogawa đứng đầu, giành được một lượng lớn vũ khí cho quân đội kháng Nhật, trở thành nhân vậtg truyền kỳ trong dân gian.
1;https://www.youtube.com/watch?v=UY3-pFtUBLc|2;https://www.youtube.com/watch?v=x2-XpbdurxE|3;https://www.youtube.com/watch?v=kqaV_lDqpQM|4;https://www.youtube.com/watch?v=BjXdCrzuz8o|5;https://www.youtube.com/watch?v=sk1nNcDdg9o|6;https://www.youtube.com/watch?v=9qCl4xyKoV0|7;https://www.youtube.com/watch?v=d69TqFnDVcg|8;https://www.youtube.com/watch?v=dmrmckRkSjw|9;https://www.youtube.com/watch?v=BAfQbIKP5gU|10;https://www.youtube.com/watch?v=U_1Ra7tHRy0|11;https://www.youtube.com/watch?v=4L4bxYzfNsI|12;https://www.youtube.com/watch?v=SklbvMwmaLM|13;https://www.youtube.com/watch?v=F9hNFqEz_IU|14;https://www.youtube.com/watch?v=IvajD4jM6iA|15;https://www.youtube.com/watch?v=soQ1ydn1JEo|16;https://www.youtube.com/watch?v=9XzE6ouNQzM|17;https://www.youtube.com/watch?v=Lqi8-lHiuDk|18;https://www.youtube.com/watch?v=5KaSXYgslG0|19;https://www.youtube.com/watch?v=i-CR6YZbC8M|20;https://www.youtube.com/watch?v=cAgTPKXZOBA|21;https://www.youtube.com/watch?v=KWD3nf7LVJM|22;https://www.youtube.com/watch?v=pb6GpuXaWgw|23;https://www.youtube.com/watch?v=tHFfhACllis|24;https://www.youtube.com/watch?v=MadgsMoc6Us|25;https://www.youtube.com/watch?v=Ij3tNPfbKEg|26;https://www.youtube.com/watch?v=6C6iTd8vZdE|27;https://www.youtube.com/watch?v=teQCr2o-nxE|28;https://www.youtube.com/watch?v=uUtHkH6oSn8|29;https://www.youtube.com/watch?v=_vPM5MKpqVg|30;https://www.youtube.com/watch?v=fAmr6StdAtU|31;https://www.youtube.com/watch?v=PfrghsbSpXc|32;https://www.youtube.com/watch?v=rwUWuMdtPtE|33;https://www.youtube.com/watch?v=bstYCZ-B8HM|34;https://www.youtube.com/watch?v=6gSn8VBxeec|35;https://www.youtube.com/watch?v=C829zgmshFk|36;https://www.youtube.com/watch?v=RUpA2vS-R_M|37;https://www.youtube.com/watch?v=jLfr8B4ueUI|38;https://www.youtube.com/watch?v=7o4JgD0wK4s|39;https://www.youtube.com/watch?v=kXSf8-mAG9E|40;https://www.youtube.com/watch?v=0EQLXva9Zpc|41;https://www.youtube.com/watch?v=pqw2TGIHVBQ|42 - Tập Cuối;https://www.youtube.com/watch?v=xvYYKmVu6cE|
Truy Sát Bát Phương  | Siêu Phẩm Hành Động Võ Thuật Mới Nhất
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover