Buồn Thì Em Cứ Khóc (Cover) - Thúy Chi | Lưu Nhược Ni, LYS

Vương Hiệp 04/11/2021
Buồn thì em cứ khóc cho nhẹ những nổi đau .
Đừng cố gắng kìm nén chất chứa từ bấy lâu .
Cuộc em đã nhiều những tổn thương ,tại sao cứ vấn vương.
MV Cover;https://www.youtube.com/watch?v=BUzstAkJ_E0|
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover