Status tâm trạng buồn nhất

Vương Hiệp 24/05/2016
Tổng hợp một số Status Tâm trạng buồn nhất, buồn lắm nhất là khi không ai bên cạnh, buồn mà không ai biết ta buồn, đăng một status buồn mong rằng mọi người sẽ hiểu sẽ biết  sau đây là một số status tâm trạng buồn  
Status tâm trạng buồn nhất 1
Ôi lòng này buốt giá, muốn xóa đi hình bóng ấy đã qua . . .
Anh hãy xa em đi mà để cho thời gian sẽ xóa nhòa . . .
Biết ta xa sẽ buồn lắm biết xa nhau rét lạnh căm . . .
Nhưng còn hơn bên nhau chẳng ấm . . .
Ôi thật lòng chẳng muốn, chẳng muốn kết quả là như thế đâu . . .
Nhưng phải xa nhau,để biết có còn của nhau nữa đâu . . .
Để yêu thương lấp vùi dấu, anh sẽ chẳng thấy buồn đâu . . .
 
Tất cả sẽ phai màu. . .

 
Status tâm trạng buồn nhất 2
Status tâm trạng buồn nhất 2
Status tâm trạng buồn nhất 3
Status tâm trạng buồn nhất 3
Status tâm trạng buồn nhất 4
Status tâm trạng buồn nhất 4
Status tâm trạng buồn nhất 5
Status tâm trạng buồn nhất 4
Status tâm trạng buồn nhất 6
Status tâm trạng buồn nhất 6
Status tâm trạng buồn nhất 7
Status tâm trạng buồn nhất 7
Status tâm trạng buồn nhất 8
Status tâm trạng buồn nhất 8
Từ Khóa :
Phim Bộ
Phim Lẻ
Nhạc ViNahouse
MV Nhạc Cover